Sociální patologie a prevence

Bakalářské studium

Sociální patologie a prevence

Přijímací řízení 2021/2022 - Celoživotní vzdělávání

Fakulta veřejných politik v Opavě Sociální patologie a prevence celoživotní kombinované,   čeština