Astronomie a popularizace

Bakalářské studium

Astronomie a popularizace

FÚ - 2. kolo přijímací řízení 2022/2023 - Bakalářský studijní program Aplikovaná fyzika a Fyzika

Fyzikální ústav v Opavě Fyzika prezenční,   čeština