Fakulta veřejných politik v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě

Sociální práce ve veřejné správě

FVP: CŽV_22/23_Sociální práce ve veřejné správě_2_Tábor

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 9. 2022

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Sociální práce ve veřejné správě

celoživotní kombinované