Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Tvůrčí fotografie

FPF: FPF - přijímací řízení 2024/2025 - Tvůrčí fotografie - nav. mgr. studium

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 31. 7. 2024

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Tvůrčí fotografie

kombinované