Matematický ústav v Opavě
Matematický ústav v Opavě

Matematika

MÚ - 2. kolo přijímacího řízení 2024/2025 - Bc. studium

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 31. 8. 2024

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Matematické metody a modelování

prezenční

Matematické metody v ekonomii

prezenční

Matematické metody v krizovém řízení

prezenční

Obecná matematika

prezenční