Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Italština

FPF - 1. kolo přijímací řízení 2023/2024 - Bc. studium

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2023

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Italština

prezenční

Italština

kombinované

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Italština.

Italština - MAIOR

prezenční

Italština - MAIOR

prezenční

Český jazyk a literatura - MINOR

Podrobnosti o programu vedlejšího studia

Italština - MAIOR

prezenční

Italština - MAIOR

prezenční