Fakulta veřejných politik v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě

Speciální pedagogika

FVP: CŽV_22/23_Speciální pedagogika_typ A_2

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 9. 2022

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Speciální pedagogika

celoživotní kombinované