Obchod a marketing

Navazující magisterské studium

Obchod a marketing

OPF - UKRAJINA _Přijímací řízení 2022/2023 - Nav. mag. studijní programy pro uchazeče z Ukrajiny

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika a management prezenční,   čeština