Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

Navazující magisterské studium

Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

OPF - 2. kolo přijímacího řízení navazujících magisterských studijních programů 2022/2023

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví prezenční,   čeština


Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

OPF - UKRAJINA _Přijímací řízení 2022/2023 - Nav. mag. studijní programy pro uchazeče z Ukrajiny

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví prezenční,   čeština