Sociální management

Bakalářské studium

Sociální management

OPF - 1. kolo přijímacího řízení bakalářských studijních programů/oborů 2020/2021

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Hospodářská politika a správa prezenční,   čeština