Manažerská informatika

Bakalářské studium

Manažerská informatika

OPF - 1. kolo přijímacího řízení bakalářských studijních programů/oborů 2020/2021

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Systémové inženýrství a informatika kombinované,   čeština