Manažerská informatika

Bakalářské studium

Manažerská informatika

OPF - Prodloužení _1. kolo přijímacího řízení bakalářských studijních programů/oborů 2021/2022

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Systémové inženýrství a informatika prezenční,   čeština