Podniková ekonomika a management

Bakalářské studium

Podniková ekonomika a management

OPF - 2. kolo přijímacího řízení bakalářských studijních programů/oborů 2020/2021

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika a management prezenční,   čeština