Podniková ekonomika a management

Navazující magisterské studium

Podniková ekonomika a management

OPF - 2. kolo přijímacího řízení navazujících magisterských studijních programů/oborů 2020/2021

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika a management prezenční,   čeština