Manažerská informatika

Navazující magisterské studium

Manažerská informatika

OPF - 2. kolo přijímacího řízení navazujících magisterských studijních programů/oborů 2020/2021

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Manažerská informatika kombinované,   čeština