Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

Navazující magisterské studium

Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

OPF - Prodloužení_1. kolo přijímacího řízení nav. magisterských studijních programů/oborů 2021/2022

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví prezenční,   čeština