Marketing

Bakalářské studium

Marketing

OPF - 2. kolo přijímacího řízení bakalářských studijních programů/oborů 2020/2021

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Marketing prezenční,   čeština