Management v sociálních službách

Bakalářské studium

Management v sociálních službách

OPF - 2. kolo přijímacího řízení bakalářských studijních programů/oborů 2020/2021

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Management v sociálních službách prezenční,   čeština