Management v sociálních službách

Bakalářské studium

Management v sociálních službách

OPF - Prodloužení _1. kolo přijímacího řízení bakalářských studijních programů/oborů 2021/2022

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Management v sociálních službách prezenční,   čeština