Podnikání

Navazující magisterské studium

Podnikání

OPF - 2. kolo přijímacího řízení navazujících magisterských studijních programů 2022/2023

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika a management prezenční,   čeština


Podnikání

OPF - UKRAJINA _Přijímací řízení 2022/2023 - Nav. mag. studijní programy pro uchazeče z Ukrajiny

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika a management prezenční,   čeština