Pediatrické ošetřovatelství

Bakalářské studium

Pediatrické ošetřovatelství

1. kolo přijímacího řízení 2022/2023 - bakalářský

Fakulta veřejných politik v Opavě Pediatrické ošetřovatelství prezenční,   čeština