Veřejná správa a sociální politika

Navazující magisterské studium

Veřejná správa a sociální politika

1. kolo přijímacího řízení 2022/2023 - navazující magisterský

Fakulta veřejných politik v Opavě Veřejná správa a sociální politika prezenční,   čeština