Edukační péče o seniory

Bakalářské studium

Edukační péče o seniory

1. kolo přijímacího řízení 2022/2023 - bakalářský

Fakulta veřejných politik v Opavě Edukační péče o seniory kombinované,   čeština