Porodní asistence

Bakalářské studium

Porodní asistence

1. kolo přijímacího řízení 2022/2023 - bakalářský

Fakulta veřejných politik v Opavě Porodní asistence prezenční,   čeština