Tvůrčí fotografie

Navazující magisterské studium

logo Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Tvůrčí fotografie

FPF: FPF - přijímací řízení 2024/2025 - Tvůrčí fotografie - nav. mgr. studium

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Tvůrčí fotografie kombinované,   čeština