Němčina pro odbornou praxi

Bakalářské studium

Němčina pro odbornou praxi

FPF - 1. kolo přijímací řízení 2021/2022 - Němčina pro odbornou praxi - kombinovaná forma

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Němčina pro odbornou praxi kombinované,   čeština