Inovativní podnikání

Bakalářské studium

Inovativní podnikání

2. kolo přijímacího řízení do bak. stud. programu Inovativní podnikání v prez. formě studia 2022/23

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Inovativní podnikání prezenční,   čeština