Marketing

Bakalářské studium

Marketing

OPF - 1. kolo přijímacího řízení bakalářských studijních programů 2023/2024

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Marketing prezenční,   čeština


Marketing

OPF - 1. kolo přijímacího řízení bakalářských studijních programů 2023/2024

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Marketing kombinované,   čeština