Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

Navazující magisterské studium

Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

OPF - 1. kolo přijímacího řízení navazujících magisterských studijních programů 2023/2024

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví prezenční,   čeština


Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

OPF - 1. kolo přijímacího řízení navazujících magisterských studijních programů 2023/2024

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví kombinované,   čeština