Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

Navazující magisterské studium

Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

OPF-přijímací řízení do NMg. stud. programu Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví komb. 2021/22

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví kombinované,   čeština