Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

Navazující magisterské studium

logo Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

OPF - 2. kolo přijímacího řízení navazujících magisterských studijních programů 2023/2024

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví prezenční,   čeština