Mezinárodní obchod

Bakalářské studium

Mezinárodní obchod

OPF-přijímací řízení do bak. stud. programu Mezinárodní obchod v prezenční formě studia 2021/22

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Mezinárodní obchod prezenční,   čeština