Fakulta veřejných politik v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě

Speciální pedagogika

FVP: Speciální pedagogika_navazující magisterský _1. kolo přijímacího řízení 2023/2024

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 12. 8. 2023

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností

prezenční

Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností

kombinované

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

kombinované