Fakulta veřejných politik v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě

Sociální práce ve veřejné správě

FVP: Celoživotní vzdělávání_Sociální práce ve veřejné správě _Bc_2023/2024

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 10. 9. 2023

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Sociální práce ve veřejné správě

celoživotní kombinované