Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Archeologie

FPF - 2. kolo přijímací řízení 2023/2024 - Bc. studium

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 1. 7. 2023

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Archeologie středověku a novověku

prezenční

Krajinná archeologie

prezenční