Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Knihovnictví

FPF - 2. kolo přijímací řízení 2023/2024 - NMgr. studium

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 1. 7. 2023

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Informační studia

prezenční

Informační studia

kombinované

Veřejné knihovny komunitního typu

prezenční

Veřejné knihovny komunitního typu

kombinované