Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Němčina

FPF - 2. kolo přijímací řízení 2023/2024 - Bc. studium

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 1. 7. 2023

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Němčina.

Němčina - MAIOR

prezenční

Němčina - MAIOR

prezenční

Český jazyk a literatura - MINOR

Podrobnosti o programu vedlejšího studia

Němčina - MAIOR

prezenční

Němčina - MAIOR

prezenční