Fakulta veřejných politik v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě

Veřejná správa a sociální politika

FVP: Celoživotní vzdělávání_Veřejná správa a sociální politika_NMgr_2023/2024

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 10. 9. 2023

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Veřejná správa a sociální politika

celoživotní kombinované