Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Historie se zaměřením na české a československé dějiny

FPF - 1. kolo přijímacího řízení 2023/2024 - doktorský (přihlášky od 1. 2. 2023 do 31. 5. 2023 vč.)

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 31. 5. 2023

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Historie se zaměřením na české a československé dějiny

prezenční

Historie se zaměřením na české a československé dějiny

kombinované