Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Moderní informatika

FPF - 1. kolo přijímací řízení 2024/2025 - Bc. studium

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 31. 3. 2024

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Informační a komunikační technologie

prezenční

Informační a komunikační technologie

kombinované