Tvůrčí fotografie

Navazující magisterské studium

logo Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Tvůrčí fotografie

FPF - přijímací řízení 2023/2024 - Tvůrčí fotografie - nav. mgr. studium

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Tvůrčí fotografie kombinované,   čeština