Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Historie-muzeologie

FPF - 1. kolo přijímací řízení 2023/2024 - Bc. studium

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2023

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Historie-muzeologie

prezenční