Fyzikální ústav v Opavě
Fyzikální ústav v Opavě

Teoretická fyzika

FÚ - 1. kolo př. ř. 2023/2024 - NMgr. SP Teoretická fyzika a Observační astrofyzika vysokých energií

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2023

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Částicová fyzika

prezenční

Počítačová fyzika

prezenční

Relativistická astrofyzika

prezenční