Fyzikální ústav v Opavě
Fyzikální ústav v Opavě

Teoretická fyzika

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 31. 8. 2023

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Částicová fyzika

prezenční

Počítačová fyzika

prezenční

Relativistická astrofyzika

prezenční

Chystáte se založit přihlášku do přijímacího řízení:

FÚ - 2. kolo př. ř. 2023/2024 - NMgr. SP Teoretická fyzika a Observační astrofyzika vysokých energií

Přihlášku do vybraného programu je možné založit v několika různých přijímacích řízeních. Prosím, ujistěte se, že máte skutečně vybrané přijímací řízení, o které máte zájem.

V opačném případě zvolte požadované přijímací řízení v roletce umístěné pod názvem programu.