Obchod a marketing

Navazující magisterské studium

Obchod a marketing

OPF - 1. kolo přijímacího řízení navazujících magisterských studijních programů 2023/2024

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika a management prezenční,   čeština