Audiovizuální tvorba

Bakalářské studium

Audiovizuální tvorba

FPF - prodloužení 1. kolo přijímací řízení 2021/2022 - Bc. studium

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Dramatická umění prezenční,   čeština