Knihovnictví

Bakalářské studium

Knihovnictví

FPF - prodloužení 1. kolo přijímací řízení 2021/2022 - Bc. studium

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Knihovnictví prezenční,   čeština