Fakulta veřejných politik v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě

Speciální pedagogika

1. kolo přijímacího řízení 2024/2025 - navazující magisterský

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 31. 3. 2024

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností

prezenční

Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností

kombinované

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

kombinované