International Trade

Bachelor's Studies

International Trade

OPF-přijímací řízení do bak. stud. programu Mezinárodní obchod v prezenční formě studia 2021/22

School of Business Administration in Karvina International Trade full-time,   Czech