Innovative Entrepreneurship

Bachelor's Studies

School of Business Administration in Karvina logo

Innovative Entrepreneurship

přijímací řízení do bak. stud. programu Inovativní podnikání v prezenční formě studia 2024/25

School of Business Administration in Karvina Innovative Entrepreneurship full-time,   Czech