Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Český jazyk a literatura

FPF - 2. kolo přijímací řízení 2024/2025 - Bc. studium

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 12. 7. 2024

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Český jazyk a literatura

prezenční

Český jazyk a literatura

kombinované

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Český jazyk a literatura.

Český jazyk a literatura - MAIOR

prezenční

Český jazyk a literatura - MAIOR

prezenční

Český jazyk a literatura - MAIOR

prezenční